Astrologie biedt de mogelijkheid om in een korte tijd met weinig gegevens veel inzicht in jezelf te krijgen zodat je in staat bent om patronen of blokkades in je leven te herkennen.
Naast de zon en de maan zijn er nog acht planeten en verschillende punten die een blauwdruk vormen voor de mens die jij bent. Daarmee is trouwens niet je lot bepaald. Elke planeet of punt vertegenwoordigt namelijk zeer veel mogelijkheden en energieën, waardoor je over totale vrijheid beschikt en zelf kunt bepalen hoe jij in het leven wilt staan. Je moet een horoscoopduiding dan ook zien als een hulpmiddel om jezelf beter te leren kennen en om de juiste keuzes in je leven te kunnen maken. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Een horoscoopduiding is een waardevolle ervaring die ook op termijn doorwerkt, want persoonlijke ontwikkeling stopt immers nooit.

Met behulp van de geboortehoroscoop krijg je informatie over diverse aspecten en kwaliteiten van je leven. Bijvoorbeeld wie ben jij in diepste wezen, wat is voor jou belangrijk in het leven, op welke wijze communiceer jij, welk type mensen vindt je aardig en waar gaat je energie naar toe.

Relatieproblemen tussen ouders, kinderen, partners, vriendinnen, collega’s etc. kunnen uitgezocht worden. Je krijgt inzicht waarom de een zó reageert en wat dat met de ander doet en andersom.
Professioneel kunnen we kijken naar je talenten en bij wat voor soort werk en werkomgeving jij je prettig voelt.
Het mogelijk een prognose voor het komende jaar te maken waarbij vooral gekeken wordt op welke levensgebieden er veranderingen gaan plaatsvinden en waar je acties kunt nemen of juist stil mag staan.
Heb je medische vragen, dan kijken we vooral naar de emotionele en psychische kant van een ziekte of ongemak.

Als je een astrologisch consult wilt afspreken, zijn de volgende gegevens nodig:
Je geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd (op te vragen bij de gemeente waarin je geboren bent).

Het is mogelijk om vóór het consult persoonlijke vragen in te dienen.

Per mail kan een digitale opname van het consult gestuurd worden.

Astrologie