Collectief werken in een team en toch jezelf zijn

Ontdek wat er gebeurt als je een aantal gezichten van jezelf en anderen leert kennen. Door te kijken naar de ander kijk je ook naar jezelf. Dat levert belangstelling en verdraagzaamheid op. Na deze workshop kent ieder zijn/haar plaats in het team en is bewust van het collectieve belang van het functioneren in het team.

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Korte uitleg over de praktische kant van de workshop.
  • Vanuit welke energie handel jij op basis van de elementen.
  • Wie ben jij.
  • Wat heb je nodig.
  • Presentatie of maskergedrag.
  • Hoe zet jij je energie in.

Na de uitleg worden de deelnemers ingedeeld in groepjes en gaan samen aan de slag met behulp van korte omschrijvingen. Bij ieder onderdeel van de workshop ontstaat weer een nieuwe groep. De deelnemers worden zich bewust van de verschillen in zichzelf en de ander. Welk stuk spreekt je het meest aan? Wat ervaar je in de verschillende groepjes en wat doet het met je. Bewustwording van de verschillende kanten van jou en de ander kan bv. tolerantie tot gevolg hebben.

Doelgroep: Afdeling of team waarbij samenwerking belangrijk is.
Doel: Inzicht in je eigen gedrag krijgen en bewust worden hoe dat bij anderen kan verlopen.
Groepsgrootte: 6-15 personen.
Tijdsduur: 1 dagdeel.

Prijs: Bedrijven kunnen een offerte op maat aanvragen.

Opgave met vermelding van naam, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.